اخبار
رمز عبور پيشفرض براي کاربران در صورت عدم دريافت پيامک
1393/11/15
دانشجويان محترمي که در سامانه ثبت نام نموده اند اما پيامکي در خصوص رمز… جزئيات
لزوم بارگزاري اسکن از اصل مدارک و دقت در ورود اطلاعات
1393/09/24
دانشجويان محترم تصاوير اسکن شده اي که بارگزاري مي شود لزوماً مي بايست … جزئيات
ورود به سیستم
     

رمز خود را فراموش کردم